Parroquia Ortodoxa Barcelona
Dacă într-un anumit moment al celor patruzeci de ani de existență a Comunității Ortodoxe din Barcelona, ne-am gândi la motívele existenței noastre cu voia Providenței, pentru faptul că peste neliniștile și greutățile sufletești ale membrilor săi fundatori, acum putem găsi un răspuns clar , urmărind drumurile pe care ne-a mânat Domnul, ținând seama de toate nevoile atâtor creștini ortodocși ce au ajuns pe aceste meleaguri vest-europene, în special în ultimii ani.

Pentru mulți dintre aceștia, ajutorul duhovnicesc și de alte feluri ce a putut oferi Biserica a fost hotărâtor , fără a uita de bogația pe care ei au adus-o, la rândul lor, în viața noastră bisericească.

Obiceiurile, limbile, cultura, între multe altele ce converg către aceiași Credință și Practică religioasă împărtășită cu cei de-ai pământului unde au venit, au delimitat o rază de lumină unică către a doua venire a Domnului Iisus Hristos, iar Biserica fiind locul unde pot primi, de fiecare dată, darul Sfantului Duh.

Compoziția parohiilor noastre este multietnică, multilingvă și multiculturală- sârbi, ruși, ucrainieni, greci, georgieni, etiopieni, francezi, englezi și autohtoni, ortodocși inainte de toate, așa cum spune Sf. Pavel: “Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nici parte bărbătească și parte femeiască, pentrucă voi toți una sunteți în Hristos Iisus.” ( Galateni 3,27-28)

Preot Protopop Joan Garcia, Vicar General al Bisericii Ortodoxe Spaniole