1 d’Octubre: Protecció (Prokov) de la Mare de Déu i sempre Verge, María. Festa patronal de la parròquia de Barcelona.

La parròquia de Barcelona ha festejat els dies 1 i 2 d’octubre la seva festa patronal, la Protecció (Prokov) de la Mare de Déu i sempre Verge, María, amb diversos actes, que han tingut la seva culminació amb la Divina Litúrgia celebrada el diumenge, presidida per Monsenyor Policarp, Metropolita d’Espanya i Portugal del Patriarcat Ecumènic de Constantinoble i pel nostre bisbe Monsenyor Luka, vingut a tal fi des de la seva residència a París.

Així, el dissabte dia 1, va tenir lloc una conferència pronunciada pel pare Nicolau Ozoline, sobre “Teologia de la icona. Descriptibilitat de l’Indescriptible”. El pare Nicolau és professor de Iconologia, de Teologia Pastoral i Litúrgica a l’Institut de Teologia Ortodox Saint Serge de París.

En la tarda del mateix dissabte es van celebrar les vespres majors, presidides pel nostre bisbe Monsenyor Luka.

Com ja hem esmentat, el diumenge es va celebrar la Divina Litúrgia, presidida per Monsenyor Policarp i Monsenyor Luka. La celebració de la litúrgia va tenir el seu colofó en un menjar fratern dels membres de la parròquia, i els seus convidats, celebrada a un restaurant de la ciutat.

A part del nostre bisbe, Monsenyor Luka i Monsenyor Policarp, metropolita del Patriarcat de Constantinoble a Madrid, van tenir a bé acompanyar-nos en els diversos actes i celebracions el Sr. Xavier Puigdollers, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Glòria Renom, diputada en el Parlament de Catalunya, la Sra. Jela Bacovic, ambaixadora de la República de Sèrbia a Madrid, el p. Basile, rector de la parròquia romanesa de Tarragona, el P Christodulos rector de la parròquia grega de Sant Nectari de Barcelona, el P. Joan Botam, caputxí i president del Centre Ecumènic de Catalunya, el P. Agapito rector de la parròquia de Maria Reina, i el rector la parròquia de Sant Josep Oriol.

 

Igualment, ens van acompanyar en aquestes celebracions els nostres germans de les parròquies de Girona (p. Jaume), Ripoll (p. Mihail), Irún (p. Pau) i La Corunya (p. Dámaso), encapçalats pels seus rectors i diversos fidels. També ens va acompanyar la nostra benvolguda germana Eulalia, que va venir acompanyada d’algunes persones que freqüenten el seu monestir, a França.

Poden visitar el nostre apartat Multimèdia/Galeria de Fotografies per a veure algunes de les imatges captades durant els diferents actes.

 

2 thoughts on “1 d’Octubre: Protecció (Prokov) de la Mare de Déu i sempre Verge, María. Festa patronal de la parròquia de Barcelona.

  1. el P. Miquel de Mallorca también estuvo presente eln la fiesta de la Madre de Dios

  2. El horario de la parroquia de Mallorca ha cambiado, la iglesia está abierta de 9 a 12 y la Liturgia es a las 10h. no se a quien dirigirme, si alguien lee esto, por favor que cambien los horarios y pongan de una vez fotos de Palma y no de Girona, ya hace dos años que envié un video de la parroquia que por lo visto no se ha tenido en cuenta.

Comments are closed.