19 de novembre: Conferencia “Altar i sepultura de Crist en la tradició litúrgica d’Orient”

2014_11_19_Conferencia Sebastia Janeras_Altar i sepultura Crist en tradicio liturgica Orient  (1) reduEl 19 de novembre, Sebastià Janeras va pronunciar una conferència a la parròquia de Barcelona sota el títol de “Altar i sepultura de Crist en la tradició litúrgica d’Orient”.

Per a veure el text de la conferencia, obrir aquest link.

2014_11_19_Conferencia Sebastia Janeras_Altar i sepultura Crist en tradicio liturgica Orient  (13)reSebastià Janeras és Doctor en ciències eclesiàstiques orientals i Llicenciat en filologia clàssica. Fundador de la col·lecció “Clàssics del Cristianisme”, actualment dirigeix la col·lecció “Clàssics cristians del segle XX”. Dirigeix el Seminari de l’Orient Cristià, de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Format a Montserrat, Chevetogne (Bèlgica), Roma i Munic, ha estat professor al Pontificio Instituto Litúrgico i a la Pontificia Università Gregoriana, a Roma i a la Facultat de Teologia de Catalunya. Entre altres treballs d’investigació, ha publicat: Litúrgia bizantina (1963), Le Vendredi Saint dans la tradition liturgique byzantine (1987), una edició i traducció del Pelegrinatge d’Egèria (Bernat Metge 1986, Centre de Pastoral Litúrgica 2010) -del qual ens va parlar en una conferència a l’església ortodoxa- i darrerament (2011) Les Esglésies Orientals. Història, tradició espiritual i visió ecumènica. Ara ens parlarà sobre “Altar i sepultura de Crist en la tradició litúrgica d’Orient”, un tema que ell sent profundament i així ens ho vol transmetre.