5-6 d’Octubre: Protecció (Pokrov) de la Mare de Déu i sempre Verge, María. Festa patronal de la parròquia de Barcelona.

La parròquia de Barcelona ha festejat els dies 5 i 6 d’octubre la seva festa patronal, la Protecció (Pokrov) de la Mare de Déu i sempre Verge, María (el dia de la festa és el 1 d’octubre (ús eslau), amb diversos actes, que han tingut la seva culminació amb la Divina Litúrgia celebrada el diumenge, presidida pel nostre bisbe Monsenyor Luka, vingut a tal fi des de la seva residència a París.

Així, el dissabte dia 5 al matí, va tenir lloc una conferència pronunciada per la matiuska Maria Rosa Ocaña, sobre els 40 anys d’historia de la nostre església, aniversari que hem celebrat conjuntament amb la festa parroquial.

En la tarda del mateix dissabte es van celebrar les vespres majors, presidides pel nostre bisbe Monsenyor Luka.

El diumenge es va celebrar la Divina Litúrgia, presidida per Monsenyor Luka. La celebració de la litúrgia va tenir el seu colofó en un menjar fraternal dels membres de la parròquia, i els seus convidats, celebrada en un restaurant de la ciutat.

Igualment, ens van acompanyar en aquestes celebracions els nostres germans de les parròquies de Girona (p. Jaume), Mallorca (p. Miquel), Ripoll (p. Mihail), Irún (p. Pablo),  La Corunya (p. Dámaso) i Alacant (p. Nicolás), encapçalats pels seus rectors i diversos fidels.